สายด่วนบริการ : 088 620 1681 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อีเมล์ : service.th@changhong.com

ข้อมูลการรับประกัน
ตู้เย็น
สินค้า : รับประกัน 3 ปี
คอมเพรสเซอร์ : รับประกัน 10 ปี

ตู้แช่แข็ง
สินค้า : รับประกัน 3 ปี
คอมเพรสเซอร์ : รับประกัน 10 ปี

เครื่องปรับอากาศ
สินค้า : รับประกัน 3 ปี
คอมเพรสเซอร์ : รับประกัน 10 ปี

TV
สินค้า : รับประกัน 3 ปี
รีโมทคอนโทรล : 6 เดือน