หนึ่งในผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ CE & HA ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน

NO.1

บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ในภาคตะวันตกของจีน

NO.6

บริษัทอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลในประเทศจีน

NO.53

บริษัทผู้ผลิตในประเทศจีน

NO.286

แบรนด์ 500 อันดับแรกของโลก