หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
CSDC-12A

CSDC-12A

 • 12K BTU
 • Inverter
 • ทำความสะอาดตัวเอง

 • ปรับตามความรู้สึก

 • จำลองลมธรรมชาตินุ่มนวลขึ้น

 • โหมด ECO

 • คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

CSDC-17

CSDC-17

 • Inverter
 • 17K BTU
 • ทำความสะอาดตัวเอง

 • ปรับตามความรู้สึก

 • จำลองลมธรรมชาตินุ่มนวลขึ้น

 • โหมด ECO

 • คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

CSDC-09A

CSDC-09A

 • 9K BTU
 • Inverter
 • ทำความสะอาดตัวเอง

 • ปรับตามความรู้สึก

 • จำลองลมธรรมชาตินุ่มนวลขึ้น

 • โหมด ECO

 • คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

CSDC-21

CSDC-21

 • 12K BTU
 • Inverter
 • ทำความสะอาดตัวเอง

 • ปรับตามความรู้สึก

 • จำลองลมธรรมชาตินุ่มนวลขึ้น

 • โหมด ECO

 • คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

CSC-12

CSC-12

 • 12K BTU
 • Non-inverter
 • ทำความสะอาดตัวเอง

 • ปรับตามความรู้สึก

 • แผงคอยล์ทอง

 • โหมดสลีป เงียบเป็นพิเศษ

 • ให้ลมแรงมากเป็นพิเศษ เย็นเร็ว

 • จอแสดงผลที่ซ่อนอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

CSC-09

CSC-09

 • 9K BTU
 • Non-inverter
 • ทำความสะอาดตัวเอง

 • ปรับตามความรู้สึก

 • แผงคอยล์ทอง

 • โหมดสลีป เงียบเป็นพิเศษ

 • ให้ลมแรงมากเป็นพิเศษ เย็นเร็ว

 • จอแสดงผลที่ซ่อนอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

1